Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Kí hiệu z 0 là nghiệm phức có phần thực âm và phần ảo dương của phương trình z 2 + 2 z + 10 = 0 .Trên mặt phẳng tọa độ, điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn số phức w = i 2019 z 0 ​ ?

Kí hiệu z0 là nghiệm phức có phần thực âm và phần ảo dương của phương trình . Trên mặt phẳng tọa độ, điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn số phức  ?
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Ta có z 2 + 2 z + 10 = 0 ⇔ [ z = − 1 + 3 i z = − 1 − 3 i ​ . Suy ra z 0 ​ = − 1 + 3 i w = i 2019 z 0 ​ = − i . ( − 1 + 3 i ) = 3 + i Suy ra : Điểm M ( 3 ; 1 ) biểu diễn số phức w .

Đáp án B

Ta có . Suy ra 

Suy ra : Điểm biểu diễn số phức w .

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian O x yz , cho hai điểm A ( 1 ; 2 ; − 3 ) và B ( 3 ; − 2 ; − 1 ) .Tọa độ trung điểm đoạn thẳng A B là điểm

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG