Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Kí hiệu là bốn nghiệm phức của phương trình .Tính tổng

Kí hiệu z subscript 1 comma z subscript 2 comma z subscript 3 comma z subscript 4 là bốn nghiệm phức của phương trình z to the power of 4 minus z squared minus 6 equals 0. Tính tổng P equals open vertical bar z subscript 1 close vertical bar plus open vertical bar z subscript 2 close vertical bar plus open vertical bar z subscript 3 close vertical bar plus open vertical bar z subscript 4 close vertical bar

  1. P equals 2 left parenthesis square root of 2 plus square root of 3 right parenthesis

  2. P equals left parenthesis square root of 2 plus square root of 3 right parenthesis

  3. P equals 3 left parenthesis square root of 2 plus square root of 3 right parenthesis

  4. P equals 4 left parenthesis square root of 2 plus square root of 3 right parenthesis

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyzn cho đường thẳng d : 1 x − 2 ​ = 2 y + 1 ​ = − 3 z ​ Gọi A (a, b, c) là điểm bất đối xứng với gốc O qua đường thẳng d. Gía trị của biểu thức T = a + b + c bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG