Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Kí hiệu (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = (x-1) e x , trục tung và trục hoành. Thể tịch V của khối tròn xoay thu được khi quay hình (H) xuang quanh trục Ox là :

Kí hiệu (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = (x-1) ex , trục tung và trục hoành. Thể tịch V của khối tròn xoay thu được khi quay hình (H) xuang quanh trục Ox là :

  1. V = 4 - 2e

  2. V equals left parenthesis 4 minus 2 e right parenthesis straight pi

  3. V = e2 - 5

  4. V equals left parenthesis e squared minus 5 right parenthesis straight pi

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp có đáy là tam giác vuông cân tại với biết vuông góc với mặt phẳng và hợp với một góc . Thể tích của khối chóp bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG