Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Kí hiệu (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục tung và đường thẳng . Tính thể tích V của khối tròn xoay thu được khi quay hình (H) xung quanh trục hoành.

Kí hiệu (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y equals sin x space plus cos x space , trục tung và đường thẳng x equals pi over 2 . Tính thể tích V của khối tròn xoay thu được khi quay hình (H) xung quanh trục hoành.

  1. V equals fraction numerator pi left parenthesis pi plus 2 right parenthesis over denominator 2 end fraction

  2. V equals fraction numerator pi plus 2 over denominator 2 end fraction

  3. V equals fraction numerator pi squared plus 2 over denominator 2 end fraction

  4. V equals pi squared plus 2

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm m để đường thẳng đi qua 2 giao điểm của ( C 1 ​ ) : y = x + 2 x 2 + x − 1 ​ , ( C 2 ​ ) : y = x + 1 x 2 + ( m + 1 ) + x + m + 3 ​ song song với y = 3 4 ​ x + 5

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG