Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Kí hiệu (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số trục tung và trục hoành. Tính thể tích V của khối tròn xoay thu được khi quay hình (H) xung quanh trục Ox.

Kí hiệu (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số  y equals left parenthesis x minus 2 right parenthesis e to the power of 2 x end exponent trục tung và trục hoành. Tính thể tích V của khối tròn xoay thu được khi quay hình (H) xung quanh trục Ox.

  1. V equals straight pi over 32 left parenthesis e to the power of 8 minus 41 right parenthesis

  2. V equals 1 over 32 left parenthesis e to the power of 8 minus 41 right parenthesis

  3. V equals straight pi over 4 left parenthesis e to the power of 4 minus 5 right parenthesis

  4. V equals 1 fourth left parenthesis e to the power of 4 minus 5 right parenthesis

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hai hàm số và trục hoành là: Thể tích V của khối tròn xoay thu được khi quay hình (H) xung quanh trục Ox là:

Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hai hàm số y equals left parenthesis x minus 2 right parenthesis e to the power of 2 x end exponentvà trục hoành là:

left parenthesis x minus 2 right parenthesis e to the power of 2 x end exponent equals 0 left right double arrow x minus 2 equals 0 left right double arrow x equals 2

Thể tích V của khối tròn xoay thu được khi quay hình (H) xung quanh trục Ox là:

1

Câu hỏi tương tự

Khối chóp S.ABC có đáy tam giác vuông cân tại B và AB = a ⋅ SA ⊥ ( ABC ) . Góc giữa cạnh bên SB và mặt phẳng (ABC) bằng 6 0 ∘ . Khi đó khoảng cách từ A đến (SBC) là:

16

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG