Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Judy likes doing her __________ with her brother at home.

Judy likes doing her __________ with her brother at home.

  1. textbook

  2. lesson
     

  3. homework 

  4. ruler

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Cụm từ “do homework” nghĩa là làm bài tập về nhà. Chúng ta không dùng do với các từ: textbook, lesson, ruler, và dùng các từ này với động từ have.

Cụm từ “do homework” nghĩa là làm bài tập về nhà. Chúng ta không dùng do với các từ: textbook, lesson, ruler, và dùng các từ này với động từ have. 
 

1

Câu hỏi tương tự

Choose the odd one out.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG