Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Is the sentence below correct or incorrect? When the water is polluted, it is safe to drink.

Is the sentence below correct or incorrect?

When the water is polluted, it is safe to drink.

  1. Correct

  2. Incorrect

C. Nom

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Khi nước bị ô nhiễm, nó không thể an toàn cho chúng ta uống. Vì vậy, câu trên không chính xác.

Khi nước bị ô nhiễm, nó không thể an toàn cho chúng ta uống. Vì vậy, câu trên không chính xác.

1

Câu hỏi tương tự

Look at the picture and answer the question: What is the meaning of this sign?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG