Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Is the sentence below correct or incorrect? This is a narrow street.

Is the sentence below correct or incorrect?

This is a narrow street.

  1. Correct

  2. Incorrect

C. Nom

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Trong hình, ta có thể thấy đây là một con đường rất rộng vì nhiều làn xe có thể cùng lúc di chuyển trên nó. Vì vậy, câu “The street is narrow” (con đường thì hẹp) là câu không chính xác.

Trong hình, ta có thể thấy đây là một con đường rất rộng vì nhiều làn xe có thể cùng lúc di chuyển trên nó. Vì vậy, câu “The street is narrow” (con đường thì hẹp) là câu không chính xác.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct answer A, B, C or D to complete the following sentence: To _______means to continue in one direction without turning or curving.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG