Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Is the sentence below correct or incorrect? “Noisy” means “keeping silent”.

Is the sentence below correct or incorrect?

“Noisy” means “keeping silent”.

  1. Correct

  2. Incorrect

C. Nom

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

“Noisy” có nghĩa là “ồn ào”; vì vậy, từ này không thể có nghĩa “giữ im lặng”. Thay vào đó, từ này có nghĩa “tạo ra nhiều tiếng động lớn.” ( making a lot of noise).

“Noisy” có nghĩa là “ồn ào”; vì vậy, từ này không thể có nghĩa “giữ im lặng”. Thay vào đó, từ này có nghĩa “tạo ra nhiều tiếng động lớn.” (making a lot of noise).

1

Câu hỏi tương tự

Is the sentence below correct or incorrect? When the water is polluted, it is safe to drink.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG