Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Huyện Yên Mỹ có 100000 người. Với mức tăng dân số bình quân1,5%/ năm thì sau n năm, dân số của Huyện Yên Mỹ sẽ vượt lên 130000người. Hỏi n nhỏ nhất là bao nhiêu?

Huyện Yên Mỹ có 100000 người. Với mức tăng dân số bình quân  1,5%/ năm thì sau n năm, dân số của Huyện Yên Mỹ sẽ vượt lên 130000 người. Hỏi n nhỏ nhất là bao nhiêu?

  1. 18 năm

  2. 17 năm

  3. 19 năm

  4. 16 năm

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

3

Câu hỏi tương tự

Một nhóm học sinh gồm 5 bạn nam, và 3 bạn nữ cùng đi xem phim, có bao nhiêu cách xếp 8 bạn vào 8 ghế hàng ngang sao cho 3 bạn nữ ngồi cạnh nhau?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG