Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hoa văn trên một nền gạch bông là 4 đường tròn tiếp xúc với nhau như hình vẽ. Biết bán kính của các đường tròn này là 0,3mét và tâm của bốn đường tròn này là: A, B, C, D. Tứ giác ABCDlà hình vuông. Hãy tính diện tích phần in đậm được giới hạn bởi các cung tròn EF,FH, GH theo đơn vị centimet (kết quả làm tròn tới số thập phân thứ 2).

Hoa văn trên một nền gạch bông là 4 đường tròn tiếp  xúc với nhau như hình vẽ. Biết bán kính  của các đường tròn này là 0,3 mét và tâm của bốn đường tròn này là: A, B, C, D . Tứ giác ABCD là hình vuông. Hãy tính diện tích phần in đậm được giới hạn bởi các cung tròn EF,  FH, GH  theo đơn vị centimet (kết quả làm tròn tới số thập phân thứ 2).

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

7

Câu hỏi tương tự

Tính diện tích xung quanh của một hình trụ có bán kính đáy 2 cm và chiều cao gấp 3 lần bán kính đáy.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG