Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hoành độ của các điểm thuộc đồ thị hàm số y = và nằm hoàn toàn phía dướicủa đường thẳng y = thỏa điều kiện:

Hoành độ của các điểm thuộc đồ thị hàm số y =open parentheses 1 half close parentheses to the power of x và nằm hoàn toàn phía dưới của đường thẳng y = 1 fourth thỏa điều kiện:
 

  1. x<2

  2. x>-2

  3. x<-2

  4. x>2

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

3

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x + 1 2 x − 1 ​ . Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ bằng 2 có dạng y = ax + b .Tìm giá trị b.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG