Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

ho hàm số có đồ thị như hình vẽ: Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?

ho hàm số  có đồ thị như hình vẽ:

Hàm số  đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta thấy trên khoảng đồ thị hàm số đi lên từ trái sang phải nên hàm số đồng biến trên .

Ta thấy trên khoảng  đồ thị hàm số đi lên từ trái sang phải nên hàm số đồng biến trên .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Số đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG