Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hai xe ô tô cùng đi qua đường cong có dạng cung tròn bán kính là R với vận tốc . Ta có gia tốc của chúng là: A. B. C. D.

Hai xe ô tô cùng đi qua đường cong có dạng cung tròn bán kính là R với vận tốc . Ta có gia tốc v subscript 1 equals 3 v subscript 2 của chúng là:

A.a subscript 1 equals 3 a subscript 2

B.a subscript 2 equals square root of 3 a subscript 1

C.a subscript 1 equals 9 a subscript 2

D. a subscript 2 equals 4 a subscript 1

  1. a subscript 1 equals 3 a subscript 2

  2. a subscript 2 equals square root of 3 a subscript 1

  3. a subscript 1 equals 9 a subscript 2

  4. a subscript 2 equals 4 a subscript 1

Đ. Mỹ

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Chuyển động nào dưới đây là chuyển động tròn đều? A. Chuyển động của mắt xích xe đạp khi xe chạy B. Chuyển động của đầu cánh quạt trần khi quay ổn định C. Chuyển động của đầu cánh quạt trần k...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG