Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hai xạ thủ mỗi người bắn một viên đạn vào bia. Xác suất bắn trúng vòng 10 của xạ thủ thứ nhất và xạ thủ thứ hai lần lượt là 0,9 và 0,8 . Xác suất để có ít nhất một xạ thủ bắn trúng vòng 10 là:

Hai xạ thủ mỗi người bắn một viên đạn vào bia. Xác suất bắn trúng vòng 10 của xạ thủ thứ nhất và xạ thủ thứ hai lần lượt là 0,9 và 0,8 . Xác suất để có ít nhất một xạ thủ bắn trúng vòng 10 là:

  1. 0,72 .

  2. 0,26

  3. 0,98 .

  4. 0,85 .

R. Robo.Ctvx2

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Ta gọi các biến cố A : "xạ thủ thứ nhất bắn trúng vòng 10", B : "xạ thủ thứ hai bắn trúng vòng 10 ", C : "ít nhất một xạ thủ bắn trúng vòng 10 ". Khi đó: . Vậy:

Chọn C

Ta gọi các biến cố

A : "xạ thủ thứ nhất bắn trúng vòng 10",

B : "xạ thủ thứ hai bắn trúng vòng 10 ",

C : "ít nhất một xạ thủ bắn trúng vòng 10 ".

Khi đó: P left parenthesis A right parenthesis equals 0 comma 9 rightwards double arrow P left parenthesis A with bar on top right parenthesis equals 0 comma 1 comma P left parenthesis B right parenthesis equals 0 comma 8 rightwards double arrow P left parenthesis B with bar on top right parenthesis equals 0 comma 2.

Vậy:

C equals A B with bar on top plus A with bar on top B plus A B rightwards double arrow P left parenthesis C right parenthesis equals 0 comma 9.0 comma 2 plus 0 comma 1.0 comma 8 plus 0 comma 9.0 comma 8 equals 0 comma 98

3

Câu hỏi tương tự

Một lớp học có 20 học sinh nam và 25 học sinh nữ. Giáo cần chọn ra 3 bạn để tham gia 1 cuộc thi. Tính xác suất để 3 bạn đó đều là nữ

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG