Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hai xạ thủ độc lập cùng bắn vào một cái bia, mỗi người một viên. Xác suất bắn trúng của người thứ nhất là 0,5 và người thứ hai là 0,7. Gọi X là số viên đạn trúng bia. a. Lập bảng phân bố xác suất của X. b. Tính E(X), V(X).

Hai xạ thủ độc lập cùng bắn vào một cái bia, mỗi người một viên. Xác suất bắn trúng của người thứ nhất là 0,5 và người thứ hai là 0,7. Gọi X là số viên đạn trúng bia.

a. Lập bảng phân bố xác suất của X.

b. Tính E(X), V(X). 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Số tổ hợp chập 2 của 10 phần tử là

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG