Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hai vật có cùng động lượng nhưng có khối lượng khác nhau, cùng bắt đầu chuyển động trên một mặt phẳng và bị dừng lại do ma sát. Hệ số ma sát là như nhau. Hãy so sánh thời gian chuyển động của mỗi vật cho tới khi bị dừng lại. A.Thời gian chuyển động của vật có khối lượng lớn dài hơn. B. Thời gian chuyển động của vật có khối lượng nhỏ dài hơn. C. Thời gian chuyển động của hai vật bằng nhau. D.Thiếu dữ kiện, không kết luận được.

Hai vật có cùng động lượng nhưng có khối lượng khác nhau, cùng bắt đầu chuyển động trên một mặt phẳng và bị dừng lại do ma sát. Hệ số ma sát là như nhau. Hãy so sánh thời gian chuyển động của mỗi vật cho tới khi bị dừng lại.

A.Thời gian chuyển động của vật có khối lượng lớn dài hơn.

B. Thời gian chuyển động của vật có khối lượng nhỏ dài hơn.

C. Thời gian chuyển động của hai vật bằng nhau.

D.Thiếu dữ kiện, không kết luận được.

  1. A.Thời gian chuyển động của vật có khối lượng lớn dài hơn.

     

  2. B. Thời gian chuyển động của vật có khối lượng nhỏ dài hơn.

     

  3. C. Thời gian chuyển động của hai vật bằng nhau.

     

  4. D.Thiếu dữ kiện, không kết luận được.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B. Cùng động lượng, nên vật có khối lượng nhỏ thì vận tốc lớn hơn. Khối lượng nhỏ thì lực ma sát cũng nhỏ, lại thêm vẫn tốc lớn; do đó thời gian chuyển động trước khi dừng sẽ dài hơn.

Chọn B. Cùng động lượng, nên vật có khối lượng nhỏ thì vận tốc lớn hơn. Khối lượng nhỏ thì lực ma sát cũng nhỏ, lại thêm vẫn tốc lớn; do đó thời gian chuyển động trước khi dừng sẽ dài hơn.

3

Câu hỏi tương tự

Một đĩa đồng chất quay với vận tốc gócωquanh một trục cố định vuông góc với mặt đĩa và đi qua tâm của đĩa. Tìm động lượng của đĩa.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG