Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hai ôtô xuất phát cùng một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 40km, chuyển động đều cùng chiều từ A đến B. Vận tốc lần lượt là 55km/h và 35km/h. a) Lập phương trình chuyển động của hai xe trên cùng một trục tọa độ, lấy A làm gốc tọa độ, chiều AB là chiều dương. b) Tìm vị trí thời điểm hai xe gặp nhau.

Hai ôtô xuất phát cùng một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 40km, chuyển động đều cùng chiều từ A đến B. Vận tốc lần lượt là 55km/h và 35km/h.

    a) Lập phương trình chuyển động của hai xe trên cùng một trục tọa độ, lấy A làm gốc tọa độ, chiều AB là chiều dương.

    b) Tìm vị trí thời điểm hai xe gặp nhau.

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

lúc xuất phát. * Xe A: km/h; Phương trình: (km). *Xe B: km/h; km. Phương trình: (km). b) Khi hai xe gặp nhau: . Hay suy ra h Và km. Vậy: hai xe gặp nhau tại vị trí cách A 110km vào lúc h.

lúc xuất phát.

    * Xe A: km/h;

       Phương trình:  (km).

*Xe B: km/h;km.

   Phương trình: (km).

b) Khi hai xe gặp nhau: .

   Hay  suy ra h

    Và km.

Vậy: hai xe gặp nhau tại vị trí cách A 110km vào lúc h.

13

Câu hỏi tương tự

Một người đi xe máy từđịa điểm A đến địa điểm B cách nhau 4,8km. Nửaquãng đường đầu, xe máy đi với v 1 ​ nữa quãng đường sau đi với v 2 ​ bằng một phần hai v 1 ​ .Xác định v 1 ​ , v 2 ​ sao cho sau 15...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG