Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Haiô tô cùng xuất phát từ Hà Nộiđi Vinh, chiếc xe thứ nhất chạy với vận tốc trung bình 60km/h, chiếc thứ hai chạy với vận tốc trung bình 70km/h. Sau 1h 30 min chiếc thứ hai dừng lại nghỉ 30 min rồi tiếp tục chạy với vận tốc như trước. Coi cácô tô chuyển độngtrên mộtđường thẳng. a. Biểu diễn đồ thị chuyển động của hai xe trên cùng một hệ trục tọađộ. b. Hỏi sau bao lâu thì xe thứ haiđuổi kịp xeđầu? c. Khiđó hai xe cách Hà Nội bao xa?

Hai ô tô cùng xuất phát từ Hà Nội đi Vinh, chiếc xe thứ nhất chạy với vận tốc trung bình 60km/h, chiếc thứ hai chạy với vận tốc trung bình 70km/h. Sau 1h 30 min chiếc thứ hai dừng lại nghỉ 30 min rồi tiếp tục chạy với vận tốc như trước. Coi các ô tô chuyển động trên một đường thẳng.
a. Biểu diễn đồ thị chuyển động của hai xe trên cùng một hệ trục tọa độ.
b. Hỏi sau bao lâu thì xe thứ hai đuổi kịp xe đầu?
c. Khi đó hai xe cách Hà Nội bao xa? 

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Theo đồ thị, hai xeđuổi kịp nhau sau 3h30 min tại vị trí cách Hà Nội 210km. Chúý: Có thể bằng tính toán như sau: Xe thứ hai dừng lạiở vị trí cách Hà Nội là 70.1,5=105km. Khi xe này bắtđầu chặng tiếptheo thì xe thứ nhất ở vị trí cách Hà Nội 60.2=120km. Phương trình chuyển động của hai xe kể từ lúcđó là Xe thứ haiđuổi kịp xe thứ nhất khi . Từ hai phnươg trìnhtrên ta tìmđược t=1h30 min và x= Vậy thờiđiểmđuổi kịp nhau kể từ lúc xuất phát tại Hà Nộ là 2h+1h30min=3h30min, vị trí lúcđuổi kịp nhau cách Hà Nội là 210kmTheo đồ thị, hai xe đuổi kịp nhau sau 3h30 min tại vị trí cách Hà Nội 210km.
Chú ý: 
Có thể bằng tính toán như sau:

Xe thứ hai dừng lại ở vị trí cách Hà Nội là 70.1,5=105km.

Khi xe này bắt đầu chặng ti ếptheo thì xe thứ nhất ở vị trí cách Hà Nội 60.2=120km.

Phương trình chuyển động của hai xe kể từ lúc đó là
x subscript 1 equals 120 plus 60 t x subscript 2 equals 105 plus 70 t
Xe thứ hai đuổi kịp xe thứ nhất khi undefined.

Từ hai phnươg tr ìnhtrên ta tìm được t=1h30 min và x=x subscript 1 equals x subscript 2 equals 210 k m
Vậy thời điểm đuổi kịp nhau kể từ lúc xuất phát tại Hà Nộ là 2h+1h30min=3h30min, vị trí lúc đuổi kịp nhau cách Hà Nội là 210km 

7

Câu hỏi tương tự

Chọn câu trả lời đúng. Một hành khách ngồi trong toa tàu H, nhìn qua cửa sổ thấy toa tàu N bên cạnh và gạch lát sân ga đều chuyển động như nhau. Hỏi tàu tàu nào chạy? A. Tàu H đứng yên, tàu N chạy....

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG