Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hai quyển sách đặt chồng lên nhau trên một mặt bàn nằm ngang. Khối tâm G 1 và G 2 của chúng cùng nằm trên một mặt phẳng thẳng đứng. Trọng lượng của quyển sách nằm trên là 10 N, của quyển dưới là 18 N. Bây giờ xét hệ gồm cả hai quyển sách. a) Xác định các ngoại lực đặt lên hệ. b) Cho biết giá trị của các lực đó. c) Lực do hệ tác dụng lên mặt bàn bằng bao nhiêu ?

Hai quyển sách đặt chồng lên nhau trên một mặt bàn nằm ngang. Khối tâm G1 và G2 của chúng cùng nằm trên một mặt phẳng thẳng đứng. Trọng lượng của quyển sách nằm trên là 10 N, của quyển dưới là 18 N.

Bây giờ xét hệ gồm cả hai quyển sách.

a) Xác định các ngoại lực đặt lên hệ.

b) Cho biết giá trị của các lực đó.

c) Lực do hệ tác dụng lên mặt bàn bằng bao nhiêu ?

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Có lực đặt lên hệ gồm : -Lực hút của Trái Đất . -Phản lực của mặt bàn b) Ta có: Hệ nằm cân bằng: Suy ra Phản lực của bàn đặt lên hệ bằng và ngược chiều với trọng lực c) Theo định luật tác dụng tương hỗ, hệ tác dụng lên mặt bàn một lực bằng và ngược chiều với phản lực tức là bằng (Không nên nhầm lẫn giữa lực của hệ đặt lên mặt bàn với trọng lực của hệ, tuy rằng hai lực đo bằng nhau cả về độ lớn lẫn phương, chiều).

a) Có lực đặt lên hệ gồm :

-Lực hút của Trái Đất .

-Phản lực của mặt bàn

b) Ta có:

Hệ nằm cân bằng:

Suy ra

Phản lực của bàn đặt lên hệ bằng và ngược chiều với trọng lực  

c) Theo định luật tác dụng tương hỗ, hệ tác dụng lên mặt bàn một lực bằng và ngược chiều với phản lực tức là bằng

(Không nên nhầm lẫn giữa lực của hệ đặt lên mặt bàn với trọng lực của hệ, tuy rằng hai lực đo bằng nhau cả về độ lớn lẫn phương, chiều).

1

Câu hỏi tương tự

Một vận động viên maratong đang chạy đều với vận tốc 15km/h. Khi còn cách đích 7,5km thì có 1 con chim bay vượt qua người ấy đến đích với vận tốc 30km/h. Khi con chim chạm vạch đích thì quay lại và gặ...

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG