Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hai quả cầu đồng chất có khối lượng 20 kg, bán kính 10 cm, khoảng cách giữa hia tâm của chúng là 50 cm. Biết rằng số hấp dẫn là G = 6,67.10 -11 N.m 2 /kg 2 . Độ lớn lực tương tác hấp dẫn giữa chúng là A. 1,0672.10 -8 N. B. 1,0672.10 -6 N. C. 1,0672.10 -7 N. D. 1,0672.10 -5 N.

Hai quả cầu đồng chất có khối lượng 20 kg, bán kính 10 cm, khoảng cách giữa hia tâm của chúng là 50 cm. Biết rằng số hấp dẫn là G = 6,67.10-11N.m2/kg2 . Độ lớn lực tương tác hấp dẫn giữa chúng là

    A. 1,0672.10-8 N.

    B. 1,0672.10-6 N.

    C. 1,0672.10-7 N.

    D. 1,0672.10-5 N.

  1. 1,0672.10-8 N.

  2. 1,0672.10-6 N.

  3. 1,0672.10-7 N.

  4. 1,0672.10-5 N.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C.

Chọn C.

13 câu trắc nghiệm Lực hấp dẫn - Định luật vạn vật hấp dẫn cực hay có đáp án 

2

Câu hỏi tương tự

Một xe ô tô khởi hành lúc 6h sáng từ địa điểm A Bộ Công An đi về địa điểm B ngã tư Cố Nhuế cách nhau 300m, chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,4 m / s 2 . 10 giây sau một xe đạp khởi hành từ ngã t...

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG