Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hai người A và B hẹn gặp nhau ở một địa điểm. Họ quy định như sau: HAi người đều đến vào một thời điểm bất kỳ từ 1 đến 2 giờ. Người đến không thấy người kia thì sẽ đợi nhau không quá 2 1 ​ giờ. Tính xác suất để họ gặp nhau?

Hai người A và B hẹn gặp nhau ở một địa điểm. Họ quy định như sau: HAi người đều đến vào một thời điểm bất kỳ từ 1 đến 2 giờ. Người đến không thấy người kia thì sẽ đợi nhau không quá  giờ. Tính xác suất để họ gặp nhau?

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu cách chọn 5 học sinh từ 20 học sinh?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG