Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hai người A, Bđang chạy xe ngược chiều nhau thì xảy ra va chạm, hai xe tiếp tục di chuyển theo chiều của mình thêm một quãng đường nữa thì dừng hẳn. Biết rằng sau khi va chạm, một người di chuyển tiếp với vận tốc mét trên giây, người còn lại di chuyển với vận tốc mét trên giây. Tính khoảng cách hai xe khi đã dừng hẳn. A. 25m B. 22m C. 20m D. 24m

Hai người A, B đang chạy xe ngược chiều nhau thì xảy ra va chạm, hai xe tiếp tục di chuyển theo chiều của mình thêm một quãng đường nữa thì dừng hẳn. Biết rằng sau khi va chạm, một người di chuyển tiếp với vận tốc v subscript 1 open parentheses t close parentheses equals 6 minus 3 t mét trên giây, người còn lại di chuyển với vận tốc v subscript 2 open parentheses t close parentheses equals 12 minus 4 t mét trên giây. Tính khoảng cách hai xe khi đã dừng hẳn.

A. 25m

B. 22m

C. 20m

D. 24m

  1. 25m

  2. 22m

  3. 20m

  4. 24m

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là D. 24m

Đáp án đúng là D. 24m

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hai đồ thị hàm số và không có điểm chung ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG