Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hai lò xo cóđộ cứng ,được móc vào nhau (Hình ) Nếu kéođầu C ra bằng một lực hệ lò xo dãn mộtđoạn . Người ta gọi lò xo mà khi bị kéo ra với lực cũng bịdãn mộtđoạn như hệ trên là lò xo tươngđương với hệ trên. Tínhđộ cứng của lò xođó.

Hai lò xo L subscript 1 comma space end subscript L subscript 2 có độ cứng k subscript 1 comma k subscript 2 , được móc vào nhau (Hình 2.9)

Nếu kéo đầu C ra bằng một lực F hệ lò xo dãn một đoạn increment l. Người ta gọi lò xo mà khi bị kéo ra với lực undefined cũng bị dãn một đoạn undefined như hệ trên là lò xo tương đương với hệ trên. Tính độ cứng k của lò xo đó.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi làđộ dãn của các lò xo khi bị kéo với mộtlực nhấtđịnh,độ co dãn của mỗi phần của lò xo tỉ lệ thuận với chiều dài banđầu của nó. Nhưng mặt khác : Từđó : Tương tự :

Gọi increment l subscript 1 comma increment l subscript 2 là độ dãn của các lò xo L subscript 1 comma L subscript 2 khi bị kéo với một lực undefined nhất định, độ co dãn của mỗi phần của lò xo tỉ lệ thuận với chiều dài ban đầu của nó.

                                                     fraction numerator increment l subscript 1 over denominator increment l subscript 0 end fraction equals l subscript 1 over l subscript 0

Nhưng mặt khác :                       undefined

Từ đó :                                         k subscript 1 over k equals fraction numerator increment l subscript 0 over denominator increment l subscript 1 end fraction equals l subscript 0 over l subscript 1 k subscript 1 equals fraction numerator k l subscript 0 over denominator l subscript blank subscript 1 end subscript end fraction equals 300 space N divided by m

Tương tự :                                     k subscript 2 equals fraction numerator k l subscript 0 over denominator l subscript 2 end fraction equals 150 space N divided by m

1

Câu hỏi tương tự

Bi A có trọng lượng gấp đôi bi B. Cùng một lúc tại cùng mái nhà ở cùng độ cao thì bi A được thả còn bi B được ném theo phương ngang với tốc độ lớn. Bỏ qua sức cản không khí. Câu nào sau đây là đúng: ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG