Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hai lực song song cùng chiều, có độ lớn 20N và 30N. Khoảng cách giữa đường tác dụng của hợp lực của chúng đến lực lớn hơn bằng 0,8 m. Giải bài tập với giả thiết hai lực ngược chiều.

Hai lực song song cùng chiều, có độ lớn 20N và 30N. Khoảng cách giữa đường tác dụng của hợp lực của chúng đến lực lớn hơn bằng 0,8 m.

Giải bài tập với giả thiết hai lực ngược chiều.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Theo đề bài tập 3.6, biết d = 0,2m; F 1 = 13N; d 2 = 0,008m. Kết quả cho: F = (0,2.13): 0,08 = 32,5N Theo đề bài 3.7, biết Kết quả: F = 10N; d = 0,4m; d 1 = 1,2m.

Theo đề bài tập 3.6, biết d = 0,2m; F1 = 13N; d2 = 0,008m.

Kết quả cho: F = (0,2.13): 0,08 = 32,5N

Theo đề bài 3.7, biết

Kết quả: F = 10N; d = 0,4m; d1 = 1,2m.

1

Câu hỏi tương tự

Trung Tâm Bồi Dưỡng Kiến Thức A đi ô tô từ Hà Nam đến Bắc Giang làm từ thiện . Đầu chặng ô tô đi một phần tư tổng thời gian với v = 50km/h. Giữa chặng ô tô đi một phần hai thời gian với v = 40km/h. Cu...

8

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG