Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hai lực song song cùng chiều, có độ lớn 20N và 30N. Khoảng cách giữa đường tác dụng của hợp lực của chúng đến lực lớn hơn bằng 0,8 m. Tìm khoảng cách giữa hai lực đó.

Hai lực song song cùng chiều, có độ lớn 20N và 30N. Khoảng cách giữa đường tác dụng của hợp lực của chúng đến lực lớn hơn bằng 0,8 m. Tìm khoảng cách giữa hai lực đó.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hợp hai lực song song F 1 và F 2 cùng chiều có giá trị bằng: Đường tác dụng của hợp lực F chia trong hai lực F 1 và F 2 theo công thức tỉ lệ nghịch với độ lớn hai lực. Ta có: Theo đầu bài, Sử dụng công thức (2), ta có: hay số vào, ta được: d = 2m

Hợp hai lực song song F1 và F2 cùng chiều có giá trị bằng:

Đường tác dụng của hợp lực F chia trong hai lực F1 và F2 theo công thức tỉ lệ nghịch với độ lớn hai lực. Ta có:

Theo đầu bài,

Sử dụng công thức (2), ta có:

hay số vào, ta được: d = 2m

1

Câu hỏi tương tự

Một vật được ném ngang từ độ cao h so với mặt đất ở nơi có gia tốc rơi tự do g. Khi chạm đất, thành phần vận tốc theo phương thẳng đứng có độ lớn là A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG