Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hai hộp ngũ cốc 1 và 2 là hai hình hộp chữ nhật đồng dạng có tỉ lệ kích thước các chiều tương ứng 3:2 như hình vẽ. Biết rằng chất lượng đồ nén bột ngũ cốc trong hai hộp là như nhau. Giá hộp thứ nhất là 212 000đ, hộp thứ hai là 73 000đ. Hỏi mua loại hộp nào lợi hơn?

Hai hộp ngũ cốc 1 và 2 là hai hình hộp chữ nhật đồng dạng có tỉ lệ kích thước các chiều tương ứng 3:2 như hình vẽ. Biết rằng chất lượng đồ nén bột ngũ cốc trong hai hộp là như nhau. Giá hộp thứ nhất là 212 000đ, hộp thứ hai là 73 000đ. Hỏi mua loại hộp nào lợi hơn?

  1. Hộp lớn 

  2. Hộp bé 

  3. Không cái nào lợi hơn

  4. Không đủ dữ liệu để xác định

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABC có góc ( ( SBC ) , ( A BC ) ​ ) = 6 0 ∘ , ABC và SBC là các tam giác đều cạnh a. Tính theo a khoảng cách từ B đến (SAC)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG