Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hai góc có tổng số đo bằng 90 o là hai góc A.Kề nhau ; B. Bù nhau ; C.Kề bù ; D. Phụ nhau

Hai góc có tổng số đo bằng 90o là hai góc

A.Kề nhau ;

B. Bù nhau ;

C.Kề bù ;

D. Phụ nhau 

  1. Kề nhau 

  2. Bù nhau 

  3. Kề bù 

  4. Phụ nhau 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.Phụ nhau PHƯƠNG PHÁP GIẢI: Hai góc phụ nhau là hai góc có số đo bằng 90 độ

ĐÁP ÁN D. Phụ nhau 

PHƯƠNG PHÁP GIẢI: 

Hai góc phụ nhau là hai góc có số đo bằng 90 độ

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình 1, hãy kể tên : a) Các tia đối nhau. b) Các tia trùng nhau. c) Các tia không có điểm chung. d) Các tia có chung hai điểm A và B.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG