Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hai chữ số tận cùng của tổng S=105 + 110 + 115 + .....+ 995 là :...

Hai chữ số tận cùng của tổng S=105 + 110 + 115 + .....+ 995 là :...
 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại mấy điểm? A. 4 B. 0 C. 3 D. 2

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG