Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hai cầu thủ bóng đá sút phạt đền, mỗi người đá 1 lần với xác suất làm bàn tương ứng là 0,8 và 0,7. Tìm xác suất để có ít nhất 1 cầu thủ làm bàn.

Hai cầu thủ bóng đá sút phạt đền, mỗi người đá 1 lần với xác suất làm bàn tương ứng là 0,8 và 0,7.

Tìm xác suất để có ít nhất 1 cầu thủ làm bàn. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng, cho tập hợp Q gồm 6 điểm (trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng). Hỏi có bao nhiêu tam giác có 3 đỉnh thuộc Q.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG