Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hãy xác định xem liệu có thể đánh số các ô của một bàn cờ 8 x 8 bởi các số 1, 2, 3,..., 64 để sao cho tổng của bốn số ở các ô của một phần nào đó của bàn cờ có dạng sau đây, chia hết cho 4 được không? a)

Hãy xác định xem liệu có thể đánh số các ô của một bàn cờ 8 x 8 bởi các số 1, 2, 3,..., 64 để sao cho tổng của bốn số ở các ô của một phần nào đó của bàn cờ có dạng sau đây, chia hết cho 4 được không?

a) 

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Cách đánh số bên thỏa mãn tổng của bốn số ở các ô của một phần nào đó của bàn cờ có dạng sau là chia hết cho 4.

a) Cách đánh số bên thỏa mãn tổng của bốn số ở các ô của một phần nào đó của bàn cờ có dạng sau là chia hết cho 4.

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x 1 ​ có đồ thị là đường cong ( C )và điểm . Viết phương trình đường thẳng d đi qua I và cắt ( C )tại hai điểm M , N sao cho I là trung điểm của MN .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG