Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hãy viết phương trình chuyển động của một ô tô chuyển động thẳng đều biết rằng. a. Ô tô chuyển động theo chiều âm với vận tốc 36 km/h và ở thời điểm 1,5h thì vật có tọa độ 6km b. Tại thì và tại thì

Hãy viết phương trình chuyển động của một ô tô chuyển động thẳng đều biết rằng.

a. Ô tô chuyển động theo chiều âm với vận tốc 36 km/h và ở thời điểm 1,5h thì vật có tọa độ 6km

b. Tạithì và tạithì

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có phương trình chuyển động của vật a. Ô tô chuyển động theo chiều âm với vận tốc 36 km/h nên Với Nên Vậy phương trình chuyển động của vật b. Tại thì Tại thì Từ ( 1 ) và (2 ) ta có Vậy phương trình dao động là

Ta có phương trình chuyển động của vật    

a.  Ô tô chuyển động theo chiều âm với vận tốc 36 km/h nên  

Với  Nên  

Vậy phương trình chuyển động của vật  

 b.  Tạithì   

Tạithì  

Từ ( 1 ) và  (2 ) ta có  

Vậy phương trình dao động là  

1

Câu hỏi tương tự

Một ôtô đi trên quãng đường AB với v = 72(km / h). Nếu giảm vận tốc đi 18km/h thì ôtô đến B trễ hơn dự định 45 phút. Tính quãng đường AB và thời gian dự tính để đi quãng đường đó.

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG