Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hãy viết phương trình chuyển động của một ô tô chuyển động thẳng đều biết rằng. Ô tô chuyển động theo chiều âm với vận tốc 36 km/h và ở thời điểm 1,5h thì vật có tọa độ 6km. Tại t 1 =2h thì x 1 =40km và tại t 2 =3h thì x 2 =90km

Hãy viết phương trình chuyển động của một ô tô chuyển động thẳng đều biết rằng. Ô tô chuyển động theo chiều âm với vận tốc 36 km/h và ở thời điểm 1,5h thì vật có tọa độ 6km. Tại t1=2h thì x1=40km và tại t2=3h thì x2=90km

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một ô tô có khối lượng 1,2 tấn bắt đầu khởi hành từ trạng thái đứng yên nhờ lực kéo của động cơ 600 N. .Biết hệ số ma sát của xe là 0,02. Lấy g = 10 m/s 2 . Biết lực kéo so...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG