Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hãy rút gọn các phân số sau đây : A. B.

Hãy rút gọn các phân số sau đây :

A. 111 over 333 comma space 1717 over 2929 comma 3344 over 1212 

B. 20082008 over 20092009 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Tìm ước chung lớn nhất của tử và mẫu, rồi chia cả tử và mẫu cho UCLN Lời giải chi tiết: A. B.

Phương pháp giải:

Tìm ước chung lớn nhất của tử và mẫu, rồi chia cả tử và mẫu cho UCLN 

Lời giải chi tiết:

A. 111 over 333 equals 1 third semicolon space 1717 over 2929 equals fraction numerator 17 cross times open parentheses 100 plus 1 close parentheses over denominator 29 cross times open parentheses 100 plus 1 close parentheses end fraction equals 17 over 29 3344 over 1212 equals fraction numerator 4 cross times 825 plus 4 cross times 11 over denominator 4 cross times 3 cross times 100 plus 4 cross times 3 end fraction equals 836 over 303 

B. 20082008 over 20092009 equals fraction numerator 2008 left parenthesis 10000 plus 1 right parenthesis over denominator 2009 left parenthesis 10000 plus 1 right parenthesis end fraction equals 2008 over 2009
 

2

Câu hỏi tương tự

Tìm số tận cùng của các số sau đây : a) b)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG