Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hãy rút gọn biểu thức k = 0 ∑ n ​ [ 2 k + 1 n + 2 k ​ ] ở đ o ˊ 1 ≤ n ∈ N

Hãy rút gọn biểu thức 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x 2 − 5 x + 6 x − 1 ​ + 4 − x ​ ​ . Khi đó tập xác định D của hàm số là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG