Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hãy chỉ ra câu không đúng. A. Quỹ đạo của chuyển động thẳng đều là đường thẳng. B. Tốc độ trung bình của chuyển động thẳng đều trên mọi đoạn đường là như nhau. C. Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường đi được của vật tỉ lệ thuận với khoảng thời gian chuyển động. D. Chuyển động đi lại của một pit - tông trong xi lanh là chuyển động thẳng đều.

Hãy chỉ ra câu không đúng.

A. Quỹ đạo của chuyển động thẳng đều là đường thẳng.

B. Tốc độ trung bình của chuyển động thẳng đều trên mọi đoạn đường là như nhau.

C. Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường đi được của vật tỉ lệ thuận với khoảng thời gian chuyển động.

D. Chuyển động đi lại của một pit - tông trong xi lanh là chuyển động thẳng đều.

  1. Quỹ đạo của chuyển động thẳng đều là đường thẳng.

  2. Tốc độ trung bình của chuyển động thẳng đều trên mọi đoạn đường là như nhau.

  3. Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường đi được của vật tỉ lệ thuận với khoảng thời gian chuyển động.

  4. Chuyển động đi lại của một pit - tông trong xi lanh là chuyển động thẳng đều.

L. Nguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D:Chuyển động đi lại của một pit - tông trong xi lanh là chuyển động thẳng đều.

Đáp án D: Chuyển động đi lại của một pit - tông trong xi lanh là chuyển động thẳng đều.

1

Câu hỏi tương tự

Một ô tô trên đoạn đường thẳng từ A đến B phải mất khoảng thời gian t. Trong nửa đầu của khoảng thời gian này ô tô có tốc độ là 60km/h. Trong nửakhoảng thờigian cuối ô tô có tốc độ là 40km/h. Tính tốc...

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG