Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hãy chọn câuđúng. Khiđangđi xeđạp trênđường nằm ngang, nếu ta ngừngđạp, xe vẫnđi tiếp chứ chưa dừng ngay.Đó là nhờ: A. trọng lượng của xe. B. lực ma sát. C. quán tính của xe. D. phản lực củađường.

Hãy chọn câu đúng.

Khi đang đi xe đạp trên đường nằm ngang, nếu ta ngừng đạp, xe vẫn đi tiếp chứ chưa dừng ngay. Đó là nhờ:

A. trọng lượng của xe.

B. lực ma sát.

C. quán tính của xe.

D. phản lực của đường.

  1.  trọng lượng của xe.

     

  2. lực ma sát.

     

  3. quán tính của xe.

     

  4. phản lực của đường.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Cđúng :quán tính của xe.

C đúng : quán tính của xe.

1

Câu hỏi tương tự

Hai vật được ném thẳng đứng lên cao từ cùng một điểm với cùng vận tốc . Vật nọ sau vật kia khoảng thời gian to. a. Cho . Hỏi hai vật gặp nhau sau khi ném vật thứ hai bao lâu và ở độ cao nào. b. ...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG