Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Họ tất cả nguyên hàm của hàm số trên khoảng A B C D

Họ tất cả nguyên hàm của hàm số 
f left parenthesis x right parenthesis equals fraction numerator 3 x minus 2 over denominator left parenthesis x minus 2 right parenthesis squared end fractiontrên khoảng open parentheses 2 semicolon plus infinity close parentheses
3 ln left parenthesis x minus 2 right parenthesis plus fraction numerator 4 over denominator x minus 2 end fraction plus C
3 ln left parenthesis x minus 2 right parenthesis plus fraction numerator 2 over denominator x minus 2 end fraction plus C
3 ln left parenthesis x minus 2 right parenthesis minus fraction numerator 2 over denominator x minus 2 end fraction plus C
3 ln left parenthesis x minus 2 right parenthesis minus fraction numerator 4 over denominator x minus 2 end fraction plus C  

  1. 3 ln left parenthesis x minus 2 right parenthesis plus fraction numerator 4 over denominator x minus 2 end fraction plus C 

  2. 3 ln left parenthesis x minus 2 right parenthesis plus fraction numerator 2 over denominator x minus 2 end fraction plus C 

  3.  3 ln left parenthesis x minus 2 right parenthesis minus fraction numerator 2 over denominator x minus 2 end fraction plus C 

  4. 3 ln left parenthesis x minus 2 right parenthesis minus fraction numerator 4 over denominator x minus 2 end fraction plus C  

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D

 
Chọn D

2

Câu hỏi tương tự

Cho số thực a>0,a≠1. Biểu thức C= 4 l o g 2 ​ b + l o g 2 ​ a rút gọn bằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG