Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hê số góc của hàm số + 2 = 0 là: ...

Hê số góc của hàm số x minus y over 3 + 2 = 0 là: ...
 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho mặt phẳng ( và đường thẳng d: . Góc giữa mặt phẳng ( )và đường thẳng d (đơn vị: độ) là:...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG