Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hệ số của x 9 sau khi khai triển và rút gọn đa thức là:

Hệ số của x9 sau khi khai triển và rút gọn đa thức f open parentheses x close parentheses equals open parentheses 1 plus x close parentheses to the power of 9 plus open parentheses 1 plus x close parentheses to the power of 10 plus... plus open parentheses 1 plus x close parentheses to the power of 14 là:

  1. 2901

  2. 3001

  3. 3010

  4. 3003

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.3003

ĐÁP ÁN D. 3003 

2

Câu hỏi tương tự

Tính tổng S = 2.1. C n 2 ​ + 3.2 C n 3 ​ + 4.3 C n 4 ​ + ⋯ + n ( n − 1 ) C n n ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG