Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hệ phương trình : vô nghiệm khi:

Hệ phương trình :

 vô nghiệm khi:

  1.  cắt .

  2.  song song với .

  3.  trùng với .

  4. Tất cả đều sai.

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hệ phương trình : có vô số nghiệm khi song song với .

Hệ phương trình :

 có vô số nghiệm khi  song song với .

1

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình :

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG