Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hệ phương trình có số nghiệm là:

Hệ phương trình open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell 5 to the power of x plus y end exponent equals 1 end cell row cell ln x plus ln y equals 2 end cell end table close có số nghiệm là:

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một ôtô đang chạy với vận tốc 19m/sthì người lái hãm phanh, ôtô chuyển động chậm dần đều với vận tốc trong đó tlà khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu hãm phanh. Hỏi từ lúc hãm phanh đến ...

8

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG