Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hệ phương trình: { x + 3 ∣ y ∣ = 1 x + y = − 3 ​ có nghiệ là:

Hệ phương trình: có nghiệ là: 

  1. x = 5, y = - 2 hoặc x = - 5, y = 2

  2. x = 2, y = 1 hoặc x = - 2, y = 1

  3. x = - 5, y = -2 hoặc x = - 2, y = -1

  4. x = - 5, y = - 2 hoặc x = - 2, y = -1

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.x = - 5, y = -2 hoặc x = - 2, y = -1

ĐÁP ÁN C. x = - 5, y = -2 hoặc x = - 2, y = -1

1

Câu hỏi tương tự

Cho phương trình: 2 x 2 − ( 2 a − 1 ) x + a 2 + 2 = 0 . Khi hiệu hai nghiệm của phương trình bằng tích của chúng thì giá trị thích hợp của tham số a là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG