Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hệ phương trình: { 2 x − 5 4 x + 3 ​ < 6 x + 3 x − 1 ​ > 2 ​ có nghiệm là:

Hệ phương trình: có nghiệm là: 

  1. - 7 < x< - 3

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.- 7 &lt; x&lt; - 3

ĐÁP ÁN C. - 7 < x< - 3

2

Câu hỏi tương tự

Cho hệ bất phương trình: { x + 2 x − 1 ​ ≤ 0 4 x + 1 ≤ m ​ Để hệ bất phương trình có nghiệm duy nhất, giá trị thích hợp của m là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG