Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hình vẽ sau đây chỉ hai tia OA, OB đối nhau ? A.Hình 1 ; B. Hình 2 ; C. Hình 3 ; D. Hình 2 và hình 3.

Hình vẽ sau đây chỉ hai tia OA, OB đối nhau ?

 

A.Hình 1 ;

B. Hình 2 ;

C. Hình 3 ;

D. Hình 2 và hình 3. 

  1. Hình 1 

  2. Hình 2 

  3. Hình 3  

  4. Hình 2 và hình 3. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

PHƯƠNG PHÁP GIẢI: Điểm B không thuộc đường thẳng b hay đường thẳng b không đi qua B hoặc điểm B nằm ngoài đường thẳng b được kí hiệu là:B ∉ b ĐÁP ÁN B.Hình 2

PHƯƠNG PHÁP GIẢI: 

Điểm B không thuộc đường thẳng b hay đường thẳng b không đi qua B hoặc điểm B nằm ngoài đường thẳng b được kí hiệu là: B ∉ b

ĐÁP ÁN B. Hình 2  

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình 1, hãy kể tên : a) Các tia đối nhau. b) Các tia trùng nhau. c) Các tia không có điểm chung. d) Các tia có chung hai điểm A và B.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG