Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hình vẽ dưới đây là đồ thị các hàm số y = x a ; y = x b ; y = x c trên miền ( 0 ; + ∞ ) .Hỏi trong các số a, b, csố nào nhận giá trị trong khoảng ( 0 ; 1 )

Hình vẽ dưới đây là đồ thị các hàm số  trên miền . Hỏi trong các số a, b, c số nào nhận giá trị trong khoảng 


 

  1. Số b

  2. Số a và số c

  3. Số c

  4. Số a

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Đồ thị hàm số y = x b là đường thẳng đi qua hai điểm có tọa độ ( 0 ; 0 ) , ( 1 , 1 ) nên b = 1 Với x ∈ ( 0 ; 1 ) thì x c > x b > x a dó đó 0 < c < b < a hay 0 < c < 1 < a Với x > 1 thì x a > x b > x c dó đó a > b > c > 0 hay a > 1 > c > 0

Đáp án C

Đồ thị hàm số  là đường thẳng đi qua hai điểm có tọa độ  nên 

Với  thì  dó đó  hay 
Với  thì  dó đó  hay 

2

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau Hàm số đạt cực đại tại điểm

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG