Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số nào dưới đây ?

Hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số nào dưới đây ?

  1. begin mathsize 18px style y equals 2 to the power of 1 minus x end exponent end style

  2. begin mathsize 18px style y equals x to the power of negative 1 half end exponent end style

  3. begin mathsize 18px style y equals x to the power of negative 1 end exponent end style

  4. begin mathsize 18px style y equals log subscript 2 open parentheses 2 x close parentheses end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Nhìn đồ thị ta thấy: Tập xác định của hàm số: . với mọi . Đồ thị đi qua điểm . Vậy chỉ có hàm số thỏa mãn cả ba điều kiện trên.

Nhìn đồ thị ta thấy:

  • Tập xác định của hàm số: begin mathsize 18px style D equals open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses end style .
  • begin mathsize 18px style y apostrophe less than 0 end style  với mọi begin mathsize 18px style x element of open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses end style .
  • Đồ thị đi qua điểm begin mathsize 18px style open parentheses 1 semicolon 1 close parentheses end style .

Vậy chỉ có hàm số begin mathsize 18px style y equals x to the power of negative 1 half end exponent end style  thỏa mãn cả ba điều kiện trên.

1

Câu hỏi tương tự

Anh Việt vay tiền ngân hàng 500 triệu đồng mua nhà và trả góp hàng tháng. Cuối mỗi tháng bắt đầu từ tháng thứ nhất anh trả 10 triệu đồng và chịu lãi suất là 0,9%/tháng cho số tiền chưa trả. Với hình t...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG