Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số y = c x + d a x + b ​ .Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số . Mệnh đề nào sau đây là đúng?

 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số bậc ba f(x) có đồ thị là đường cong ở hình bên dưới. Gọi x 1 ​ , x 2 ​ lần lượt là hai điểm cực trị thỏa mãn x 2 ​ = x 1 ​ + 2 và f ( x 1 ​ ) − 3 f ( x 2 ​ ) = 0 .Đường thẳng song song với trục...

7

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG