Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào?

Hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C. Ta có x → − ∞ lim ​ y = 0 vì toàn bộ đồ thị nằm phía dưới Ox, tức là y < 0 , ∀ x ∈ R nên chọn C.

Chọn C.

Ta có  vì toàn bộ đồ thị nằm phía dưới Ox, tức là   nên chọn C.

2

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau: Hàm số y = f ( x ) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG