Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hình trênmô tả nguyên lý cấu tạo thột chiếc cân khối lượng: Đĩa Đ được gắn với lò xo L; L cóthểbiến dạng để thay đổi điểm tiếp xúc của con chạy C trên biến trở , R là điện trở cố định; vôn kế và ampe kế rất nhạy; nguồn điện có hiệu điện thế không đổi U. 1) Đóng khoá K và đặt vật nặng lên đĩa D. Ta căn cứ vào số chỉ của ampe kế hay vôn kế để xác định khối lượng của vật ? Giải thích 2) Nêu vai trò của điện trở cố định R.

Hình trên mô tả nguyên lý cấu tạo thột chiếc cân khối lượng: Đĩa Đ được gắn với lò xo L; L có thể biến dạng để thay đổi điểm tiếp xúc của con chạy C trên biến trở R subscript x , R là điện trở cố định; vôn kế và ampe kế rất nhạy; nguồn điện có hiệu điện thế không đổi U.

1) Đóng khoá K và đặt vật nặng lên đĩa D. Ta căn cứ vào số chỉ của ampe kế hay vôn kế để xác định khối lượng của vật ? Giải thích

 2) Nêu vai trò của điện trở cố định R.

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1. Khi đặt một vật có khối lượng m lên đĩa cân, đĩa cân sẽ bị thụt xuống 1 đoạn : Điện trở đoạn biến trở lúc đó là : ( là chiều dài điện trở) 2.Điện trở R có tác dụng bảo vệ Ampe kế khi đặt vật nhẹ hoặc không đặt vật lên đĩa cân.

1. Khi đặt một vật có khối lượng m lên đĩa cân, đĩa cân sẽ bị thụt xuống 1 đoạn increment calligraphic l spaceincrement calligraphic l space equals fraction numerator 10 m over denominator k end fraction

Điện trở đoạn biến trở lúc đó là : R subscript 1 equals fraction numerator increment calligraphic l space over denominator calligraphic l subscript 0 end fraction R subscript x ( calligraphic l subscript 0 là chiều dài điện trở)

 2. Điện trở R có tác dụng bảo vệ Ampe kế khi đặt vật nhẹ hoặc không đặt vật lên đĩa cân.

1

Câu hỏi tương tự

Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng: x = 5 + 60t (x đo bằng kilomet và t đo bằng giờ). Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào và chuyển động với vận tốc bằng bao nhiê...

10

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG